Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

Xtremevoltage
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula via000monnnn066 000monnnn066
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage
Reposted fromFlau Flau via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage
Xtremevoltage
Xtremevoltage
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage
Xtremevoltage
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage
7659 41c5 500
Xtremevoltage
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care via000monnnn066 000monnnn066
4650 9010 500

January 17 2018

Xtremevoltage
Przychodzę do Ciebie w snach?
— Tak
Reposted fromthesmajl thesmajl via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage
0463 6bd0 500
Reposted frommoai moai via000monnnn066 000monnnn066
Xtremevoltage

December 25 2017

Xtremevoltage
Reposted fromFlau Flau viakobiety kobiety

December 24 2017

Xtremevoltage
Xtremevoltage
0263 ce14 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasiknitrus siknitrus
4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viasurpriseme surpriseme
Xtremevoltage
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl